Regler for roning

Klubbens Almene Sikkerhedsregler:

1.  Man skal kunne svømme.

2.  Man skal bære svømmevest.

3.  Man skal kunne selvredning og makkerredning, før man må ro mellem havn og kravlegård. Indtil dette er på plads, trækkes kajakkerne på vogne over til pontonerne ved sejlklubben. Det er bestyrelsen der afgør når den enkelte roer kan udføre redningerne tilfredsstillende.

4.  Når du er fortrolig med redningerne og har roet 50 km sammen med en frigivet roer, må du tage ud i klubbens kajakker sammen med en makker, som er på minimum samme niveau.

5.  Kurset ”Havkajakroer 1” giver samme rettigheder som under pkt 4.

6.  ”Havkajakroer 2” eller ”EPP 2” giver ret til frit at ro på egen hånd.

 

 

Tur regler:

Hver tur har en tur-leder, som inden afgang fortæller om turens mål og deler deltagerne op i tomands-grupper.

Alle aftaler om turen laves, inden vi går på vandet.

Det er turlederen, der beslutter alle ændringer fra det først aftalte – og sammes ansvar, at alle får besked.

Tomandsgrupperne holder sammen på hele turen – og alle ror i en samlet gruppe.

Tur-lederen bestemmer, hvem der skal ligge forrest – og hvem der agerer fejeblad bagest i gruppen.

Ingen forlader gruppen uden at give besked til tur-lederen.

Ingen går ud af havnen, før alle er klar.

Vi går over sejlrender og andre risiko-steder i samlet formation.

Det er tur-lederen, der vurdere om vejret eller andre forhold gør at turen ikke kan gennemføres.