Forside

stander-lille

Generalforsamling
Torsdag 10-06-2021, klokken 19.00
i sportsfiskernes hus på Havnepladsen 35, 5900

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og to stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent.

4. Indkomne forslag. (afventer tidsfrist. forslag sendes til formanden: martin@platanvej19.dk )

4.a Forslag til ændring af vedtægterne: Formålsparagraf.

5. Valg.

På valg er:

Formand–Martin Bendix (genopstiller)

Bestyrelsesmedlem Gorm Andersen- (ønsker ikke genvalg)

6. Godkendelse af udvalgsudpegede bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af revisorer.

8. Eventuelt

 

Velkommen i Kajak Langeland

Vi er en klub for de selvhjulpne. Hvis du har været på kursus
og er EPP 2-roer, kan du som medlem ro i klubbens kajakker
og invitere andre medlemmer med på ture.

 

Du skal tilmelde dig gruppen Kajak Langeland på Facebook for at kunne se, hvad medlemmerne lægger ud – og for at finde deltagere til de ture, du selv
tager initiativ til.