Forside

Kjak

Velkommen i Kajak Langeland

Vi er en klub for de selvhjulpne. Hvis du har været på kursus og er EPP 2-roer, kan du som medlem ro i klubbens kajakker og invitere andre medlemmer med på ture.

 

Velkommen til standerhejsning og generalforsamling
i Kajak Langeland

tirsdag den 26. april 2016 kl. 19

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
samt fastsættelse af kontingent.
4. Indkomne forslag – fra bestyrelse eller medlemmer.

Forslag fra bestyrelsen: Vedtægternes §5 de to ord – i dagspressen – udgår. Begrundelse: Vi kan pr. mail orientere og indkalde medlemmerne direkte og ønsker derfor ikke udgiften til annoncering. Der skal være totredjedeles flertal for at få det vedtaget.

Forslag fra medlemmerne: skal fremsendes til formanden senest 14. dage før generalforsamlingen.
5. Valg af formand, sekretær/næstformand og kasserer.
På valg er: Birgit og Chalotte, Birgit genopstiller ikke.
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt

 

Mød os på Facebook
Du kan følge med i klubbens liv på facebook, hvor der også vil blive lagt indbydelser ud, hvis der lige er nogle, der har lyst til at tage på tur.

Du skal tilmelde dig gruppen Kajak Langeland for at kunne se, hvad medlemmerne lægger ud.

Rudkøbing har et kajakhotel
Kommer du forbi Rudkøbing i kajak, har vi i samarbejde med havnen et kajakhotel, hvor du kan få låst din kajak inde, ligesom der er plads til at slå et lille telt op for en enkelt nat.
Mail til formanden Lene Sarup (sarup@fyens.dk) og sig, hvornår du vil lukkes ind. Telefonnummeret står på kajakhotellet – og du skal ro ind ved det sidste havnehul inden broen – eller det første, hvis du kommer nordfra.